Środa 17/07/2019
Teraz jest 16:21 

.

Odwiedziło nas już
460950
internautów
 


Programy nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 im. J.Pawła II w Pabianicach

 

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

KLASA

edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej klas 1–3 szkoły podstawowej. WSiP

Klasa I, II SP

zajęcia komputerowe

Program nauczania informatyki w klasach 1–3. WSiP

Klasa I, II SP

język polski

Program do nauczania języka polskiego w klasach IV – VI „Słowa z uśmiechem”.

Program do nauczania języka polskiego w gimnazjum
„Myśli i słowa”.

Klasa IV, V SP
 

Klasa III gimnazjum

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I–III zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r.
M. Bogucka

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.
M. Kębłowska

Program nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych. K. Niedźwiedź

Klasa I, II SP

 

Klasa IV, V SP
 

 

Klasa III gimnazjum

historia

Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej
„Wczoraj i dziś”.

Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii
w klasach I–III gimnazjum.

Klasa IV, V SP
 

Klasa III gimnazjum

matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki
w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

„Matematyka z plusem”. Program do nauczania matematyki
w gimnazjum.

Klasa IV, V SP
 

Klasa III gimnazjum
 

przyroda

„Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Klasa IV SP

biologia

Program: „Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 i 6 szkoły podstawowej do podstawy programowej. T. Król

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”.

Klasa V SP

 

Klasa III gimnazjum

geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej
"Planeta Nowa". Ewa Tuz i Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii w gimnazjum „Puls Ziemi”.

Klasa V SP
 

Klasa III gimnazjum

język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego zgodny z wariantami III.0 i III.1 podstawy programowej III etapu edukacyjnego.

Klasa III gimnazjum

chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum
w  klasach 1–3. Nowa Era

Klasa III gimnazjum

fizyka

„Spotkanie z fizyką”. Program nauczania fizyki w gimnazjum.

Klasa III gimnazjum

muzyka

 Program nauczania muzyki w szkole podstawowej
Lekcja muzyki
Monika Gromek, Grażyna Kilbach         

Klasa IV, V SP

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła”.

Klasa IV, V SP

zajęcia artystyczne

Program do zajęć artystycznych w gimnazjum
„Malarstwo i rzeźba”.

Klasa III gimnazjum

technika
 

zajęcia techniczne

Program nauczanie techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

Program do nauczania zajęć technicznych w klasach I–III gimnazjum. W. Czyżewski

Klasa IV, V SP
 

Klasa III gimnazjum

informatyka

Program do nauczania informatyki w szkole podstawowej. WSiP

Klasa IV, V SP

wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. K. Warchoł
 

Program nauczania „Wychowanie fizyczne w gimnazjum”. M. Kurzak

Klasa IV, V SP
 

Klasa III gimnazjum

wychowanie do życia
w rodzinie

Program nauczania „Wędrując ku dorosłości” dla klasy 4 szkoły podstawowej do nowej podstawy programowej.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej  „Puls życia”.
Anna Zdziennicka Nowa Era

Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrują ku dorosłości” dla uczniów gimnazjum.

Klasa IV SP
 

Klasa V SP
 

 

Klasa III gimnazjum

edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.
J. Słoma

Klasa III gimnazjum

religia

Program nauczania religii dla klas I–III
„W drodze do Wieczernika”.
 

Program nauczania religii w klasie 4 szkoły podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę".
 

Program nauczania religii dla gimnazjum
„Pójść za Jezusem Chrystusem”.

Klasa I, II SP

 

Klasa IV SP

 

Klasa  III gimnazjum

 

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.