Czwartek 13/05/2021
Teraz jest 19:56 

.

Odwiedziło nas już
899547
internautów
 


Programy nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 im. J.Pawła II w Pabianicach

 

Zestaw programów nauczania – rok szkolny 2020 / 2021

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Autor/ autorzy programu

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej
przewidziany na I etap edukacyjny dla klas 1-3

prof. Jadwiga Hanisz(WSiP)

2.

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Słowa z uśmiechem.

Ewa Horwath, Anita Żegleń

3.

Program nauczania języka polskiego w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. Myśli i słowa.

Ewa Nowak

4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna

Mariola Bogucka

5.

Program nauczania języka angielskiego

Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

II etap edukacyjny

Magdalena Kębłowska

6.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII – etap edukacji II

Paweł Piszczatowski

7.

Matematyka

Matematyka z plusemProgram nauczania matematykidla drugiego etapu edukacyjnego
(klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

8.

Historia

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii
w klasach 4-8 szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

9.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody
w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

10.

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

11.

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życia

Anna Zdziennicka

12.

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik i Maria Litwin

13.

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawik

14.

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

15.

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozowiak

16.

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej
„Jak to działa?”

L. Łabecki, M. Łabecka

17.

Informatyka

Program nauczania informatyki w klasach 1-3.
WSiP - kl. 2 i 3

Anna Kulesza

18.

Program nauczania informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego InstaKod Programowanie od podstaw - kl. 4

19.

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. WSiP - kl. 6 i 7

20.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego
dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

21.

Religia

Program ogólnopolski do nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych

Klasy I-IV „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”,
nrAZ-1-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

22.

Program ogólnopolski do nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych

Klasy V-VI „Bóg kocha i zbawia człowieka”,
nrAZ-2-01/18

23.

Program ogólnopolski do nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych

Klasy VII-VIII „Pójść za Jezusem”, nrAZ-3-01/10

 

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.