Piątek 14/08/2020
Teraz jest 09:19 

.

Odwiedziło nas już
700815
internautów
 


Programy nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 im. J.Pawła II w Pabianicach

 

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

KLASA

edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej klas 1–3 szkoły podstawowej. WSiP

Klasa I, II, III

zajęcia komputerowe

Program nauczania informatyki w klasach 1–3. WSiP

Klasa I, II, III

język polski

Program do nauczania języka polskiego w klasach IV – VI „Słowa z uśmiechem”.

Klasa V, VI
 

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I–III zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r.
M. Bogucka

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.
M. Kębłowska

Klasa I, II, III

 

 

Klasa V, VI
 

historia

Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej
„Wczoraj i dziś”.

Klasa V, VI

matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki
w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Klasa V, VI

przyroda

„Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Klasa IV

biologia

Program: „Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 i 6 szkoły podstawowej do podstawy programowej. T. Król

Klasa V, VI

geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej
"Planeta Nowa". Ewa Tuz i Barbara Dziedzic

Klasa V, VI

muzyka

 Program nauczania muzyki w szkole podstawowej
Lekcja muzyki
Monika Gromek, Grażyna Kilbach         

Klasa V, VI

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła”.

Klasa V, VI

technika

Program nauczanie techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

Klasa V, VI

informatyka

Program do nauczania informatyki w szkole podstawowej. WSiP

Klasa V, VI

wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. K. Warchoł

Klasa V, VI

wychowanie do życia
w rodzinie

Program nauczania „Wędrując ku dorosłości” dla klasy 4 szkoły podstawowej do nowej podstawy programowej.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej  „Puls życia”.
Anna Zdziennicka Nowa Era

Klasa IV
 

Klasa V

religia

Program nauczania religii dla klas I–III
„W drodze do Wieczernika”.
 

Program nauczania religii w klasie 4 szkoły podstawowej „Poznaję Boga i w Niego wierzę".

Klasa I, II, III

 

Klasa IV SP

 

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.