Poniedziałek 21/06/2021
Teraz jest 17:13 

.

Odwiedziło nas już
930758
internautów
 


Dokumenty szkolne

 

 *  

Regulamin pracy szkoły w systemie hybrydowym /mieszanym/
oraz systemie kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  w Pabianicach
wprowadzony od dnia 23.10.2020 r.

[...] doc

 *  

Procedura organizacji pracy
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
i postępowania prewencyjnego pracowników, rodziców/opiekunów prawnych

oraz regulamin świetlicy w czasie zagrożenia epidemicznegopo powrocie klas I – III do nauki stacjonarnej

obowiązuje od 18.01.2021 r.

[...]doc
 

 *  

 STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PABIANICACH
[...]PDF 

 

 *  

  SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
[...]PDF

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.