Sobota 30/05/2020
Teraz jest 10:13 

.

Odwiedziło nas już
652861
internautów
 


Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o naborze osób na stanowisko pracy związane z obsługą szkolnych obiektów sportowych i organizacją sportowych zajęć pozalekcyjnych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Pabianicach

 

  1. Zakres najważniejszych zadań:

- opieka nad szkolnymi obiektami sportowymi w godzinach pozalekcyjnych i utrzymanie ich w stanie bezpiecznym
i uporządkowanym

- organizacja regularnych i atrakcyjnych sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i innych grup z lokalnej społeczności uwzględniając dostępność danego obiektu

 

       2. Niezbędne wymagania:

Wykształcenie wyższe pedagogiczne (wychowanie fizyczne) lub ukończony kurs instruktorski/trenerski dający uprawnienia
do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą

 

       3. Warunki pracy:

       a) Godziny pracy:

- do końca czerwca:  w tygodniu w dniach: od wtorku do piątku w godz. 16.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-18.00,

- lipiec – sierpień: w tygodniu w dniach: od wtorku do piątku w godz. 11.00-19.00;

w soboty w godz. 10.00-18.00

- wrzesień – październik: w tygodniu w dniach: od wtorku do piątku w godz. 16.00-19.00;

w soboty w godz. 10.00-18.00.

       b) Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

       4. Wymagane dokumenty:

- Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych

- Potwierdzone kopie dokumentów poświadczające kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku posiadania stażu pracy

- Zaświadczenie o niekaralności

       5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 z dopiskiem „Nabór na Animatora boiska”
do dnia 30.04.2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Anna Bednarek - Kuropatwa

 

 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.