REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 IM. JANA PAWŁA II W PABIANICACH

 

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

 1.Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy szkoły.

 2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:

 - czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne),

 - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).

 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres:

- lektury na 4 tygodnie,

 - pozostałe książki na 2 tygodnie.

 Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Wartość woluminu musi odpowiadać aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

 6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej 14 dni  przed zakończeniem roku szkolnego. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 7. Uczniowie kontynuujący naukę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach mają możliwość wypożyczania książek na ferie zimowe oraz wakacje, po uprzednim oddaniu wszystkich książek wypożyczonych w okresie roku szkolnego. Książki wypożyczone na okres wakacji należy zwrócić do15 września w kolejnym roku szkolnym.

 

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM

  INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1.    Ze stanowisk komputerowych w czytelni centrum mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 2.    Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji i materiałów niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia.

 3.    Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 4.    Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela-bibliotekarza.

 5.    Czas pracy przy stanowisku jest uzależniony od liczby osób chętnych do skorzystania z komputera.

 6.    NIE WOLNO wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

 7.    NIE WOLNO wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i wyłączać kabli zasilających).

 8.    Użytkowanie sprzętu komputerowego – drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera – jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.

 9.    W przypadku drukowania potrzebnych informacji należy zaopatrzyć się w papier we własnym zakresie.

 10.  Wszelkie dostrzeżone usterki na stanowisku komputerowym użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić dyżurującemu nauczycielowi-bibliotekarzowi.

 11.  W przypadku naruszenia regulaminu nauczyciel-bibliotekarz może zakazać korzystania z komputera na określony czas.

 

 
 

 

© Copyright by Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Design by McKinley. All rights reserved.