Czwartek 4/06/2020
Teraz jest 03:40 

.

Odwiedziło nas już
655672
internautów
 


O szkole

***

Konkurs Matematyczny KANGUR 2020

Kategoria Beniamin (uczniowie klas V, VI) — 03.06.2020 r. (środa) godz. 17:15

Kategoria Maluch (uczniowie klas III) — 04.06.2020 r. (czwartek) godz. 16:45

Kategoria Żaczek (uczniowie klas II) — 05.06.2020 r. (piątek) godz. 16:45

 

***

Wszystkie informacje dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych

organizowanych od 25 maja 2020 r. 

dostępne są w zakładce „Informacje dla rodziców”.

 

*  *  *

KOMUNIKAT
 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r., zadania tych jednostek są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Głównym źródłem informacji w naszej szkole jest dziennik elektroniczny (Synergia Librus). Nauczyciele przesyłają informacje do uczniów oraz na konta rodziców / opiekunów. 

Prosimy o współpracę oraz systematyczne śledzenie udostępnianych przez dziennik Librus informacji, a w razie jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z wychowawcą.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

 

*  *  *

 

          Początki naszej szkoły sięgają 1 września 1971 r., kiedy w budynku przy ul. Tkackiej swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Pabianicach imienia Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektorem szkoły była pani mgr Ewa Kowalczyk.  

          Od 1999 r., po wprowadzeniu nowego systemu nauczania, placówka przekształciła się w Gimnazjum nr 1, a funkcję dyrektora sprawował pan mgr Zdzisław Muszyński.
W latach 2002-2007 funkcję dyrektora pełniła pani mgr Agnieszka Wasilewska - Wincek.
Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły została pani mgr Anna Bednarek - Kuropatwa.

          Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach placówka, od 1 września 2017 roku, przekształciła się w Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II.
         Dyrektorem szkoły jest pani mgr Anna Bednarek - Kuropatwa, a wicedyrektorem pani mgr Aleksandra Czestkowska.
Szkoła zapewnia dzieciom pomoc pedagoga – pani mgr Anny Kuliberdy.

Szkoła oferuje uczniom:

 • pracownie tematyczne wyposażone w projektory

 • tablice multimedialne w każdej z klas edukcji wczesnoszkolnej

 • pracownię ekologiczną wyposażoną w liczne pomoce dydaktyczne   (m.in. mikroskopy dla uczniów, mikroskop wiodący dla nauczyciela, modele: DNA, szkieletu człowieka, tułowia serca ludzkiego, zestawy preparatów biologicznych) oraz tablicę interaktywną i projektor

 • bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór (m.in. dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) oraz czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu, gdzie pomoc oferuje pani mgr Renata Stępnowska

 • zajęcia w świetlicy, które trwają od 7:00 do 16:30, gdzie kierownkiem jest pani mgr Edyta Stępień, a wychowawcą świetlicy pani mgr Anna Ślusarska

 • liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (kółka przedmiotowe, zajecia z terapii pedagogicznej, koło szachowe, koła strzeleckie, zajęcia sportowe)

 • dwa razy w tygodniu bezpłatne zajęcia tańca dla uczniów klas młodszych prowadzone przez instruktorów Szkoły Tańca ESKADRA

 • aktywnie działający Szkolny Samorząd Uczniowski i Mały Samorząd Uczniowski

 • zaangażowanie w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

 • koło PCK

 • Klub Europejski

 • Koło Przyjaciół Biblioteki

 • kurs Techniki Szybkiego Czytania

 • chór szkolny

 • zajęcia SKS

 • salę gimnastyczną oraz siłownię

 • pyszne obiady w stołówce szkolnej

 

 Adres:

ul. Tkacka 15,
95-200 Pabianice

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 © Copyright by Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Pabianicach.
™2012 Designed by Nico. All rights reserved.